Razširjenost poslovne mreže

Države Vzhodne in Jugovzhodne Evrope, kjer smo prisotni z lastno mrežo izvajalcev:

 • Slovenija
 • Hrvaška
 • Bosna in Hercegovina
 • Srbija
 • Črna gora
 • Makedonija
 • Kosovo
 • Albanija
 • Bolgarija
 • Grčija
 • Poljska
 • Češka
 • Slovaška
 • Madžarska
 • Romunija

Naši operaterji obvladajo veliko tujih jezikov, kar omogoča lažje in hitrejše reševanje primerov.