Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Izgradnja trdnih poslovnih in osebnostnih temeljev za naše poslovne partnerje, stranke in zaposlene.

 

Vizija

Na področju Vzhodne in Jugovzhodne Evrope postati vodilna avtomobilska asistenca do konca leta 2020.